Triển vọng thị trường bất động sản

Triển vọng thị trường bất động sản

Bước sang năm 2018, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Trần Quang Huy đã đưa ra những kỳ vọng cũng như đưa ra những bước đi cụ thể của chính doanh nghiệp để tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng.