Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế MBS đạt 202 tỷ đồng

nhadautu - MBS bao cao tai chinh quy III  

Công ty CP Chứng khoán MB (mã MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2018.

Theo đó, hầu hết các mảng kinh doanh của công ty ghi nhận sự tăng trưởng tốt. Cụ thể, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt hơn 24,5 tỷ đồng, gấp 2,65 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 11,3 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý III/2017.

Đáng chú ý, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán của công ty này lên đến gần 88 tỷ đồng, tăng gần 37,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, doanh thu hoạt động của MBS đạt hơn 218,2 tỷ đồng, tăng trưởng đến 10,22% so với quý trước.

Doanh thu đã tăng mạnh, chi phí hoạt động của MBS cũng giảm hơn 23,6% còn gần 93 tỷ đồng, nhờ đó LNTT của công ty chứng khoán đạt đến gần 64 tỷ đồng, gấp 10 lần so với quý III/2017.

Tính sau 9 tháng đầu năm 2018, LNTT doanh nghiệp đạt hơn 202 tỷ đồng, tăng gấp 10,43 lần so với cùng kỳ và vượt 26,2% so với chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Tính đến ngày 30/9/2018, tổng tài sản MBS đạt 3.846 tỷ đồng, giảm gần 10% so với số đầu kỳ. Nợ phải trả đã giảm hơn 20% còn gần 2.987 tỷ đồng.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ của MBS bao gồm gần 111,2 tỷ đồng giá trị cổ phiếu và 257 tỷ đồng giá trị trái phiếu. Tính đến hết quý III/2018, giá trị hợp lý của số cổ phiếu chỉ còn vỏn vẹn hơn 82 tỷ đồng, tương đương giảm 26,2% so với giá trị ghi sổ.

Ở phần tài sản tài chính AFS, MBS phải trích lập đến 50,4 tỷ đồng cho 2,5 triệu cổ phiếu Công ty CP Thời trang NEM; 16,8 tỷ đồng cho 894.705 cổ phiếu Công ty CP Chế biến Thủy sản Út xi;….

nhadautu - tai san tai chinh AFS  

Dù lợi nhuận tăng trưởng tốt, nhưng chi phí lương và các khoản theo lương của công ty trong riêng quý III/2018 lại chỉ có 8 tỷ đồng, giảm gần 74,5% so với cùng kỳ. Tính trong 9 tháng đầu năm 2018, chi phí này chỉ đạt 31,4 tỷ đồng và giảm 1,56%.

Bài liên quan
Vietcombank chuẩn bị chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoàiVietcombank chuẩn bị chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài
Bánh kẹo Hải Hà dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào quý IV/2018Bánh kẹo Hải Hà dự kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu vào quý IV/2018
Tại sao cổ phần MBB đấu giá ‘ế ẩm’?Tại sao cổ phần MBB đấu giá ‘ế ẩm’?
Các nhà đầu tư bán khống đã bỏ lỡ bữa tiệc 250 tỷ USD của Tencent như thế nào?Các nhà đầu tư bán khống đã bỏ lỡ bữa tiệc 250 tỷ USD của Tencent như thế nào?
Nguồn: nhadautu.vn