Lợi nhuận sau thuế quý III/2018 của Sacombank giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái

nhadautu - LNST Sacombank giam  

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín vừa công bố BCTC quý III/2018.

Tính riêng quý này, thu nhập lãi thuần của STB đạt 2.070 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 22% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi tăng trưởng nhờ dư nợ cho vay tăng 30.617 tỷ do đó thu lãi cho vay tăng 1.025,9 tỷ đồng; đầu tư chứng khoán nợ bình quân trong quý giảm so với cùng kỳ nên thu lãi từ đầu tư chứng khoán nợ giảm 22, tỷ; ngoài ra thu nhập lãi khác cũng tăng 34,3 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước rủi ro tín dụng lên đến hơn 982,5 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi so với quý III/2017.

Tuy vậy với việc chi phí dự phòng tín dụng trong quý III/2018 bất ngờ tăng mạnh 525,3 tỷ đạt 664,1 tỷ đồng, nên lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 318 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Sau 9 tháng đầu năm, LNTT của Sacombank đạt 1.315 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Lãi ròng đạt 931 tỷ đồng, tăng 20,8%.

Cuối tháng 9, tổng tài sản ngân hàng đạt 403.602 tỷ đồng, tăng 9,5% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 249.548 tỷ đồng, tương đương tăng 13,3%; huy động tiền gửi khác hàng tăng 11,7% đạt 357.220 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của Sacombank giảm 22% so với đầu năm xuống còn 8.067 tỷ đồng, chiếm 3,18% tổng dư nợ cho vay. Con số này đã giảm khá nhanh so với mức 3,7% cuối quý 2 và 4,67% hồi đầu năm. Nợ xấu nếu tính riêng ngân hàng mẹ Sacombank thì đến cuối tháng 9 chỉ còn 2,98% trên tổng dư nợ.

Bài liên quan
Lợi nhuận trước thuế quý III/2018 của LPB đạt 348 tỷ đồng, giảm 33,5%Lợi nhuận trước thuế quý III/2018 của LPB đạt 348 tỷ đồng, giảm 33,5%
Mâu thuẫn Mỹ - Hàn trong chính sách cấm vận Triều TiênMâu thuẫn Mỹ - Hàn trong chính sách cấm vận Triều Tiên
Phát Đạt: Lãi sau thuế vẫn tăng khả quan, dù doanh thu giảmPhát Đạt: Lãi sau thuế vẫn tăng khả quan, dù doanh thu giảm
Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế MBS đạt 202 tỷ đồngSau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế MBS đạt 202 tỷ đồng
Nguồn: nhadautu.vn