Lại yêu cầu công ty đòi nợ có vốn 2 tỉ đồng, giám đốc có bằng đại học

.

Lại yêu cầu công ty đòi nợ có vốn 2 tỉ đồng, giám đốc có bằng đại học

Tâm An

(TBKTSG Online) - Trong bản mới nhất của dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các yêu cầu về vốn 2 tỉ đồng, giám đốc phải có bằng đại học… vốn đã được bỏ đi trong các dự thảo trước đây lại được khôi phục.

Sau thời gian đổi qua đổi lại, nay điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn gần như cũ. Ảnh minh họa: Tâm An

Bản dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung cho Nghị định 104 lại vừa được Bộ Tài chính đăng tải hôm nay, 16-8 để lấy ý kiến góp ý. Và cơ quan soạn thảo đề xuất: “Mức vốn điều lệ tối thiểu đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng".

Theo quy định hiện hành, mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỉ đồng) và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định.

Trong khi đó, tiêu chuẩn với người quản lý và giám đốc chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn là “có trình độ học vấn từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh”.

Dự thảo nghị định lần này gây bất ngờ bởi hồi tháng 8 -2017, chính Bộ Tài chính đã có dự thảo tờ trình về việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP. Nguyên nhân của đề xuất này là Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo dừng việc xây dựng nghị định thay thế.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc quy định điều kiện về vốn là trái với Luật Doanh nghiệp năm 2014 (không còn có quy định về vốn pháp định, trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán...).

Tương tự, quy định về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như phải có năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh) tại Nghị định 104 là không còn cần thiết.

Bởi lẽ, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp đó chứ không liên quan gì đến doanh nghiệp khác cũng như nền kinh tế.

Quan trọng hơn, các điều kiện về lý lịch tư pháp của người quản lý và người lao động; điều kiện về an ninh trật tự... của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ cũng đã dược quy định cụ thể tại một nghị định khác là Nghị định 96/2016 và phạm vi quản lý trực tiếp thuộc Bộ Công an.

Bộ Công an quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Dự thảo lần này tiếp tục đề xuất Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cụ thể là chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, an toàn xã hội; tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Bên cạnh đó là ap dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Xem thêm:

Không quản lý dịch vụ đòi nợ bằng điều kiện vốn

Nguồn: www.thesaigontimes.vn