Yêu cầu báo cáo về việc xử lý đất chờ tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia

.

Dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia

Theo đó, ngày 23/3/2018, Bộ VHTT-DL đã có Công văn số 1132/BVHTTDL-KHTC gửi Khu Liên hợp Thể thao quốc gia về việc quản lý cơ sở vật chất tại dự án Khu Liên hợp Thể thao quốc gia. Theo đó, Bộ VHTT-DL đã yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao quốc gia dừng khai thác, cho thuê toàn bộ phần diện tích đất đã đền bù GPMB nhưng chưa triển khai các dự án theo quy hoạch. Khu Liên hợp Thể thao quốc gia có trách nhiệm chấm dứt các hợp đồng cho thuê, khai thác ngắn hạn hiện có và thu hồi lại mặt bằng.

Ngày 26/6, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi làm việc với Vụ kế hoạch, Tài chính, Tổng cục Thể dục thể thao và Khu Liên hợp Thể thao quốc gia về điều chỉnh quy hoạch, sắp xếp cơ sở vật chất của Khu Liên hợp Thể thao quốc gia.

Ngày 6/7, Bộ VHTT-DL đã có công văn số 2957/BVHTTDL-KHTC gửi Khu Liên hợp Thể thao quốc gia về việc quản lý, sử dụng mặt bằng đất chờ thực hiện dự án tại Khu Liên hợp Thể thao quốc gia. Theo đó Bộ VHTT-DL đã yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao quốc gia khẩn trương xử lý dứt điểm việc thu hòi lại mặt bằng đất chờ thực hiện dự án và báo cáo Bộ trước ngày 30/7. Đến nay, đơn vị chưa có báo cóa kết quả thực hiện theo chỉ đạo của Bộ.

Bộ VHTTDL yêu cầu Khu Liên hợp Thể thao quốc gia nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTT-DL vào báo cáo Bộ kết quả thu hồi mặt bằng đất chờ thực hiện dự án trước ngày 15/8. Trong trường hợp Khu Liên hợp Thể thao quốc gia tiếp tục chậm chễ trong việc thu hồi lại mặt bằng. Thủ trưởng đơn vị sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ.

Khu liên hợp thể thao Quốc gia được xây dựng từ năm 2001 để phục vụ cho việc tổ chức SEA Games 2003 trên tổng diện tích 247 ha đất. Bên trong khu liên hợp có hai công trình lớn là sân vận động Quốc gia Mỹ Đình có sức chứa 40.000 chỗ ngồi và cung thể thao dưới nước với ba hồ đạt chuẩn quốc tế.

Năm 2012, Khu liên hợp thể thao Quốc gia đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và tổ chức bộ máy theo Nghị định 43 và Nghị định 16 của Chính phủ; Nghị định 59 và Nghị định 69 của Chính phủ về cơ chế và chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, dạy nghề, văn hóa, thể thao và môi trường.

Thực hiện tự chủ về tài chính theo Nghị định của Chính phủ và chịu trách nhiệm 100% kinh phí cho hoạt động, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia đã thực hiện liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để tạo các nguồn thu từ việc đầu tư khai thác quỹ đất và những cơ sở vật chất hiện có.

Nhưng hiện nay, tại một số khu vực đất dự án được nhiều các cơ sở mát xa, quán cà phê, quán nhậu, gara ôtô...thuê mặt bằng để kinh doanh. Tình trạng này đã gây nên nhiều bức xúc, tranh cãi trong dư luận và câu hỏi về công tác quản lý, sử dụng đất tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia vẫn chưa.

PV

Loading...
(function(){ var D=new Date(),d=document,b="body",ce="createElement",ac="appendChild",st="style",ds="display",n="none",gi="getElementById"; var i=d[ce]("iframe");i[st][ds]=n;d[gi]("M325814ScriptRootC223696")[ac](i);try{var iw=i.contentWindow.document;iw.open();iw.writeln("");iw.close();var c=iw[b];} catch(e){var iw=d;var c=d[gi]("M325814ScriptRootC223696");}var dv=iw[ce]("div");dv.id="MG_ID";dv[st][ds]=n;dv.innerHTML=223696;c[ac](dv); var s=iw[ce]("script");s.async="async";s.defer="defer";s.charset="utf-8";s.src="//jsc.mgid.com/t/h/thuonghieucongluan.com.vn.223696.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getUTCDate()+D.getUTCHours();c[ac](s);})();
--> Nguồn: thuonghieucongluan.com.vn