TP.HCM: Đề nghị phân cấp quyền phê duyệt bán nhà đất sở hữu Nhà nước

.
TIN LIÊN QUAN
Bổ sung 3 đối tượng được gia hạn nộp tiền mua nhà sở hữu nhà nước

Theo UBND TP.HCM, trước đây, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, quy định việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dôi dư hoặc phải di dời theo quy hoạch do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, ngày 7/3/2017, Thủ tướng Chính phủ có Công văn chỉ đạo tạm dừng các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khi chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ nên toàn bộ công tác bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố cũng phải tạm dừng.

Và đến ngày 31/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 167 quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công (bãi bỏ Quyết định năm 2007 về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước), thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý thực hiện theo phân cấp của HĐND cấp tỉnh.

UBND TP.HCM cho rằng việc phân cấp như trên đã đề cập là cần thiết, giải quyết kịp thời đối với vấn đề này, đúng quy định và sớm tạo nguồn vốn cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng số địa chỉ nhà đất đã được UBND TP.HCM phê duyệt cho bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khối thành phố là 1.507 địa chỉ nhà đất. Trong đó, bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 938 địa chỉ nhà đất; theo đó đã thực hiện bán được 423 địa chỉ nhà đất, thu được số tiền 3.822,884 tỷ đồng, còn lại 515 địa chỉ nhà đất đang ngưng thực hiện bán. TP.HCM bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang thuê là 569 địa chỉ nhà đất, trong đó đã thực hiện bán được 167 địa chỉ nhà đất, thu được số tiền 3.972,517 tỷ đồng, còn lại 402 địa chỉ nhà đất đang ngưng thực hiện bán.

UBND TP.HCM nhận định việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Quyết định năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ  đã tạo ra quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước dôi dư để thực hiện bán, chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó tạo nguồn vốn bổ sung vào ngân sách nhà nước, sử dụng đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn góp phần chỉnh trang đô thị cho thành phố hoặc tạo nguồn thu cho đơn vị đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng quy mô sản xuất, có điều kiện cạnh tranh trong thời kì hội nhập.

Nguồn: thoibaonganhang.vn