6 tháng đầu 2018, tổng số nợ thuế cả nước lên đến hơn 80.000 tỷ đồng

.
nợ thuế Đến hết tháng 6/2018, nợ đọng thuế lên đến 80.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Trong đó, tiền nợ thuế (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là 46.143 tỷ đồng, tăng Đến hết tháng 6/2018, tổng số nợ thuế lên đến 80.000 tỷ đồng10,7% so với cuối năm 2017; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 33.992 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm ngoái.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, đối với công tác quản lý nợ thuế, đôn đốc thu hồi nợ đọng,Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 đến từng đơn vị, từng công chức, lãnh đạo; chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Tính đến 30/6/2018, các Cục Thuế cũng đã đôn đốc, thu hồi được 17.944 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 12.633 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng

Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), 6 tháng đầu năm, Tổng cục thuế ước thu được 531.520 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đã đạt 82,4% dự toán, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán.

Lãnh đạo ngành thuế cho rằng, kết quả thu ngân sách đang đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu. Minh chứng là 6 tháng năm 2017, số thu đạt 44,6% số thực hiện cả năm, tăng 13% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2016 đạt 45,4%, tăng 6,6% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2015 đạt 46,1%, tăng 11% so cùng kỳ.

Cùng với đó, thị trường bất động sản cũng trở nên sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở hầu hết các địa phương đạt khá.

 
Lilama Hà Nội: Kinh doanh bết bát, nhiều lần bị "bêu" tên nợ thuế, nợ BHXH hàng trăm tỷ đồng

Tính cả tiền nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất thì Lilama Hà Nội đang nợ tổng cộng gần 180 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này cũng đã bị “bêu” tên nợ đọng BHXH 8,8 tỷ đồng.

 
Nợ thuế có xu hướng tăng, nhiều địa phương nợ đọng trên 100 tỷ đồng

Tình hình nợ thuế đang có xu hướng diễn biến tăng lên qua các tháng, nhiều địa phương nợ đọng trên 100 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã yêu cầu cưỡng chế thu hồi đối với các doanh nghiệp thuộc các đối tượng phải cưỡng chế nợ thuế.

Nam Phong/Sức Khỏe Cộng Đồng

Nguồn: tintucvietnam.vn