Tổng công ty Phát điện 3 IPO 267 triệu cổ phần trên sàn HOSE

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn