Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thoái vốn thành công khỏi Vinasugar II

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn