Vĩnh Phúc: Quyết định thành lập thành phố Vĩnh Yên

.
Nguồn: dothidiaoc.com