Tp.HCM: Đề xuất chỗ ở tối thiểu 20m2 mới được đăng ký thường trú

.

Nhà đất
Đề xuất diện tích tối thiểu để đăng ký thường trú là 20m2/sàn

Cụ thể, Sở Xây dựng Tp.HCM vừa có tờ trình về đề xuất ban hành quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Tp.HCM.

Theo Sở Xây dựng Tp.HCM, việc ban hành diện tích bình quân để đăng ký thường trú vào vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Tp.HCM là cần thiết.

20m2 sàn/người là diện tích bình quân tối thiểu để đăng ký thường trú vào vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Tp.HCM.

Đồng thời, UBND Tp.HCM đề xuất không phân chia khu vực các quận huyện khi thực hiện thủ tục này. Diện tích bình quân nêu trên sẽ được điều chỉnh tăng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Tp.HCM theo từng thời kỳ.

 

Nguồn: dothidiaoc.com