Bộ Tài chính sắp kiểm tra 5 công ty BĐS có vốn FDI lớn

.

Theo kế hoạch, trước 7 ngày làm việc, Bộ Tài chính sẽ gửi thông báo cho các doanh nghiệp này. Đây đều là các công ty FDI quy mô lớn, đã và đang thực hiện các dự án bất động sản lớn ở Thủ đô Hà Nội.

Được biết, 5 công ty bất động sản nói trên gồm: Công ty TNHH Keppel Land Watco - II; Công ty liên doanh Cao ốc Indochine; Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên; Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội và Công ty TNHH Global Toserco.

kiểm tra 5 công ty bất động sản
Bộ Tài chính chuẩn bị kiểm tra 5 công ty bất động sản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài quy mô lớn.

Về nội dung kiểm tra, Bộ Tài chính sẽ kiểm tra trị giá tài sản vốn góp các bên; việc phân chia lợi nhuận đối với phần vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp; tình hình bảo toàn vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn góp của Nhà nước; tình hình chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của các bên góp vốn trong dự án; tình hình chấp hành pháp luật về thuế…

Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho hay, việc kiểm tra này nhằm thực hiện quy định tại Điều 15, Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch - Đầu tư ban hành ngày 30/6/2016, hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Cuộc kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1381/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 24/7/2017 về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài”.

Dựa trên tình hình tổng hợp báo cáo tài chính các doanh nghiệp FDI, Bộ Tài chính đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế chính sách tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài năm 2018. Trước hết, Bộ sẽ kiểm tra 5 công ty bất động sản nêu trên.

Nguồn: dothi.net