Thị trường chứng khoán Việt Nam qua các con số

.

Trong số này, sàn HOSE có 373 doanh nghiệp với vốn hóa tại cùng thời điểm là 2.462.000 tỷ đồng, sàn HNX có 375 doanh nghiệp niêm yết, quy mô vốn hóa hơn 194 .000 tỷ đồng.

Không chỉ tăng mạnh về quy mô niêm yết và vốn hóa thị trường, thị trường chứng khoán cũng thể hiện được vai trò quan trọng của mình với nền kinh tế, khi các doanh nghiệp niêm yết tận dụng cơ hội huy động vốn trên thị trường, mở rộng kinh doanh và đóng góp ngày một tích cực cho nền kinh tế.

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản 732 doanh nghiệp niêm yết đạt 7.256.785 tỷ đồng, tổng doanh thu thuần đạt 1.764.069 tỷ đồng, tạo ra lợi nhuận trước thuế 230.063 tỷ đồng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gần 39.000 tỷ đồng.

ảnh 1
 
ảnh 2
 
ảnh 3
 
ảnh 4
 
ảnh 5
 
ảnh 6
 
ảnh 7
 
ảnh 8
 

ảnh 9

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn