Vi phạm chứng khoán, Mía đường La Ngà và Thành An 77 bị phạt 90 triệu đồng

.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà (địa chỉ trụ sở chính: Km 35, Ấp 4, Quốc lộ 20, xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), cụ thể như sau:
Phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:
Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty cổ phần Mía đường La Ngà báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2015, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên 2016, Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Bên cạnh đó Công ty cổ phần Thành An 77 cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Phạt tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định từ trên 12 tháng.

BẢO NGỌC

Tin liên quan
  • Nhận định chứng khoán 9/2: Phiên T+3 của hàng “bắt đáy” sẽ khiến nhà đầu tư đẩy cao cảnh giác
  • Nhận định chứng khoán 8/2: Nhịp hồi phục bị nghi ngờ
  • KVC, VE1: 2 cá nhân liên quan bị phạt tổng 55 triệu đồng
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: chứng khoán, vi phạm
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn