Xuất khẩu của một số ngành nghề trong 7 tháng đầu năm 2018 tăng

.

Đối với các mặt hàng liên quan đến điện thoại và  linh kiện điện thoại đạt khoảng 26,12 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, trị giá xuất khẩu của ngành hàng dệt may đạt khoảng  2,9 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng 6; Từ tháng 1 đến tháng 7/2018, ước đạt 16,54 tỷ USD, tăng 16,2% so cùng kỳ năm trước.

7 tháng đầu năm 2018, tình hình xuất khẩu của một số nhóm ngành nghề tăng  như sau: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện  ước đạt gần 15,74 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; Hàng giày dép đạt khoảng 9,1 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước; Gỗ và sản phẩm gỗ  ước đạt 4,84 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước; Hàng thủy sản đạt khoảng  4,71 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đối với dầu thô, lượng xuất khẩu ước đạt 2,32 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,4 tỷ USD, giảm 46,4% về lượng và giảm 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

  • Tag:
  • xuất khẩu
  • dầu thô
  • điện thoại
  • máy tính
Nguồn: infonet.vn