VNDirect: Thực hiện chưa đầy 50% kế hoạch lợi nhuận sau ba quý, tài sản tăng 34% so với đầu năm

.
vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam Nhóm quỹ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán VNDirect

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2018. Theo đó, công ty đạt doanh thu hoạt động 342,5 tỉ đồng, tăng 9% so với quý III/2017.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ giảm từ 76,5 tỉ đồng cùng kì năm ngoái còn 38,6 tỉ đồng năm nay, đa phần do cổ tức và tiền lãi phát sinh giảm từ 28 tỉ đồng còn 1,2 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính giảm mạnh từ 5,5 tỉ đồng cùng kì năm ngoái còn 883 triệu đồng năm nay. Chi phí tài chính tăng vọt từ 38,3 tỉ đồng lên 69,6 tỉ đồng.

Kết quả, lợi nhuận ròng quý của VNDirect đạt 105,6 tỉ đồng, không thay đổi nhiều so với mức 105,5 tỉ đồng của quý III năm 2017.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt lợi nhuận ròng gần 330 tỉ đồng, giảm 2,6% so với cùng kì. So với mục tiêu lãi sau thuế 680 tỉ đồng của cả năm, VNDirect mới thực hiện 48,5% sau ba quý.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng nguồn vốn của VNDirect thời điểm cuối quý III tăng 34% so với thời điểm đầu năm lên 10.816 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu tăng 576 tỉ đồng lên gần 3.092 tỉ đồng.

Khoản tăng lên này chủ yếu đến từ đợt chào bán thành công hơn 50 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và gần 190.000 cổ phiếu lẻ phân phối cho các nhà đầu tư khác với mức giá 10.000 đồng/cp, đem về cho công ty hơn 500 tỉ đồng.

Nợ phải trả của công ty tăng 39% so với đầu năm lên 7.724 tỉ đồng, chủ yếu do công ty phát hành 700 tỉ đồng trái phiếu ngắn hạn, 253 tỉ đồng trái phiếu dài hạn và vay ngắn hạn thêm 1.622 tỉ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 92% nợ phải trả và 66% tổng tài sản của công ty.

Về phần dự phòng giảm giá các tài sản, trong quý III VNDirect phải trích lập dự phòng nhiều nhất với 23,7 tỉ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu PTI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện, và 11,7 tỉ đồng cho khoản đầu tư vào cổ phiếu LTG của CTCP Tập đoàn Lộc Trời.

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cũng là một công ty liên quan với VNDirect do bà Phạm Minh Hương – Chủ tịch HĐQT VNDirect đồng thời là thành viên HĐQT của PTI.

Trong quý III, bà Phạm Minh Hương và chồng là ông Vũ Hiền (thành viên HĐQT) mỗi người nhận 63 triệu đồng thù lao HĐQT từ VNDirect.

vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam
Diễn biến giá cổ phiếu VNDirect trong 6 tháng qua. Nguồn: VNDirect.
Xem thêm 9 nữ lãnh đạo nổi bật của thị trường chứng khoán Việt vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam 9 nữ lãnh đạo nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nhóm quỹ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán VNDirect vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam Nhóm quỹ Hàn Quốc không còn là cổ đông lớn của Chứng khoán VNDirect VNDirect dự báo lãi suất cơ bản sẽ tăng lên trong năm 2019 vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam VNDirect dự báo lãi suất cơ bản sẽ tăng lên trong năm 2019 Mảng thẻ Vcoin và viễn thông tụt dốc, doanh thu quý II công ty mẹ HomeDirect giảm 83% vndirect thuc hien chua day 50 ke hoach loi nhuan sau ba quy tai san tang 34 so voi dau nam Mảng thẻ Vcoin và viễn thông tụt dốc, doanh thu quý II công ty mẹ HomeDirect giảm 83%

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Nguồn: vietnambiz.vn