VGT: Lãi hợp nhất quý IV/2017 giảm gần 16%

.
(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 mà Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) vừa công bố, VGT đạt hơn 4.455,5 tỷ đồng doanh thu và 121,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Mức lợi nhuận này giảm 15,9% so với cùng kỳ 2016.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của VGT sụt giảm là trong kỳ, Công ty TNHH Coats Phong Phú, công ty liên kết của Tổng công ty Phong Phú (công ty con của VGT) chỉ mang lại khoản lãi 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 111 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lũy kế năm 2017, VGT ghi nhận doanh thu và lợi nhuận cao hơn năm 2016. Cụ thể, năm 2017, VGT đạt 17.518,8 tỷ đồng doanh thu và 633,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các chỉ tiêu này trong năm 2016 lần lượt là 15.486 tỷ đồng và 579,3 tỷ đồng.

Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn